Große Dinge werfen ihre Schatten voraus:

Maandag 23 februari wordt een belangrijke dag voor alle betrokkenen van ASTRON. We zijn erg blij dat Minister Van der Hoeven dan naar Dwingeloo komt voor het plaatsen van een handtekening onder het subsidiecontract van 52 Miljoen Euro, het bedrag dat het Kabinet eind 2003 toegekend heeft aan LOFAR.

We maken er dan ook een speciale ochtend van voor alle medewerkers. Voor een warm onthaal van de Minister - zij heeft zich tenslotte enorm ingezet voor ons - vragen we jullie om op maandag 23 februari om uiterlijk 9.25 uur te verzamelen in en rond de centrale hal. Wij stellen ons voor dat we de Minister bij binnenkomst trakteren op een luid applaus.

Vervolgens volgen we de minister en het ontvangstcomite naar de colloquiumzaal/kantine alwaar de officiele ondertekening van het contract plaatsvindt.

Het vergt wat medewerking van allen want naast personeel is er een aantal genodigden (bestuur en leden van het LOFAR-consortium), die we graag de mogelijkheid geven plaats te nemen op de gereserveerde stoelen. We hopen op veel persaandacht en die willen natuurlijk ook vooraan in de zaal staan voor de ‘mooie plaatjes’.

Na het officiele gedeelte (om ongeveer 10.15 uur) is er voor allen koffie en een feestelijk taarten, cake- en gebakjes buffet.

Wij hopen op een geslaagde ochtend en ik reken op jullie enthousiaste deelname!

Also - alle vorbeikommen, es gibt was zu sehen.